Anžela Kertudo ir sertificēta ārste psihoterapeite.

Sniedz individuālās konsultācijas pieaugušajiem – ilgstoša vai īslaicīga individuālā psihodinamiskā psihoterapija, atbalsta terapija un krīzes intervence, medikamentozā terapija.


Darba valodas

Latviešu, angļu, krievu

Izglītība un kvalifikācija

  • Absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitātes specializācijas programmu ārstiem „Psihodinamiskā psihoterapija”, apmācības programmu „Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija”, kā arī papildus apmācības programmas psihodinamiskajā un kognitīvi biheiviorālajā psihoterapijā, mentalizācijas terapijā, psihosomatiskajā medicīnā un psihiatrijā.
  • Regulāri piedalās pēcdiploma tālākizglītības programmās Latvijā, ASV un Eiropā (piem., kognitīvi biheiviorālās terapijas apmācība – Beka Kognitīvi Biheiviorālās terapijas institūts, Filadelfija, ASV; apmācības kurss mentalizācijas terapijā – Annas Freidas Nacionālais centrs bērniem un ģimenēm, Londona, Lielbritānija; pēcdiploma tālākizglītības kurss „Bērnu un pusaudžu psihiatrija”- Latvijas Bērnu psihiatru asociācija, un citās).
  • Absolvējusi Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, iegūstot maģistra grādu biznesa administrācijā. Piedalījusies administratīvajā darbā Gremošanas slimību centrā GASTRO, kur ilgus gadus pildīja direktores un valdes locekles pienākumus, kā arī strādāja klīniskajā praksē.

Pasniedzēja un biedre

  • Latvijas Ārstu biedrības apmācīttiesīgā ārste, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un rezidentūras programmas lektore;
  • Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) biedre, Latvijas Ārstu Psihoterapeitu asociācijas (LAPA) biedre, Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) biedre, Starptautiskās Neiropsihoanalīzes asociācijas biedre (NPSA)