‘’Jautājuma izpratne ir puse no atbildes’’ /Sokrāts/

Pandēmija ir traumatiska emocionāla pieredze vairākos aspektos – tas ir notikums, kas tiek uztverts un pārdzīvots kā apdraudējums drošībai un stabilitātei pasaulē. 


Fiziska saslimšana ir emocionāli traumatisks notikums tiem, kas pārslimo infekciju, kā arī viņu ģimenēm. Visām fiziskām saslimšanām ir mentālas sekas.
Ar pandēmiju saistītās dzīves izmaiņas ienes nenoteiktību par turpmāko veselības stāvokli un reizēm dzīvību, pārvietošanās brīvības zaudējumu, ierobežojumus sociālajā dzīvē un kardinālas izmaiņas komunikācijā.

Galvenās traumējošās Covid-19 pandēmijas iezīmes: 

 • Jauns, relatīvi nezināms vīruss, kura attīstību grūti prognozēt;
 • Nenoteiktība visos dzīves aspektos;
 • Apdraudējums (dzīvībai, veselībai), kura mērogu grūti prognozēt;
 • Kontroles trūkums gan attiecībā uz spēju pasargāt no infekcijas, gan to ārstēt;
 • Stigma (negatīvs priekšstats, kas satur apkaunojumu) attiecībā uz saslimušajiem;
 • Zaudējums – saskaršanās ar nāvi; veselības, izvēles un pārvietošanās brīvības zaudējums, finansiālās situācijas izmaiņas;
 • Sociālā izolācija.

Prognozē, ka dažāda veida psiho-emocionālas grūtības attīstīsies 30 – 50% cilvēku – var attīstīties trauksme, depresija, atkarības (alkohola, vielu), un citas reakcijas.

Sekas var būt arī atliktas reakcijas veidā, kas attīstās 6 mēnešu laikā, un posttraumatiskā stresa sindromam (PTSS) līdzīgs stāvoklis ir viens no iespējamiem variantiem.*

PTSS neattīstās visiem, kas pārdzīvo traumatisko situāciju, taču šī stāvokļa ārstēšana ir komplicēta un sekas var būt nozīmīgi traucējošas.

PTSS (posttraumatiskā stresa sindroms) – būtība

 • Veidojas kā aizkavēta vai novilcināta atbilde, kura seko psihotraumējošai situācijai, un raksturojas ar “atkārtotas pārdzīvošanas” pazīmēm (uzmācīgas atmiņas – “flashbacks”, sapņi, nakts murgi), kas parādās uz pastāvīgas ‘’nejūtīguma’’ sajūtas fona;
 • Attīstās 6 mēnešu laikā pēc traumatiskās situācijas (10% gadījumu – vēlāk)

PTSS pazīmes:

 • Traumatiskā notikuma “atkārtotas pārdzīvošanas” pazīmes;
 • Grūtības aizmigt vai gulēt;
 • Aizkaitināmība vai dusmu uzliesmojumi;
 • Grūtības koncentrēties;
 • Pārliekas piesardzības stāvoklis;
 • Pārspīlētas baiļu reakcijas;
 • Pārdroša vai pašdestruktīva uzvedība.

PTSS ārstēšana

PTSS ārstēšana ir kombinēta, reizēm komplicēta. Tāpēc svarīgi, pamanot pirmās pazīmes, vērsties pie ārsta. Terapijai var tikt nozīmēti medikamenti, kombinēti ar psihoterapiju, kuras veids tiks noteikts individualizēti katrā kontēta gadījumā.

Vairāk par ar pandēmiju saistītu PTSS – žurnālā “Veselība” , 2021. gada februāra numurā www.veseliba.lv


Atsauces

1. Oxford Handbook of Psychiatry (Oxford Handbooks Series) 3rd Edition, David Semple, Roger Smyth

2. Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population , Matthias Pierce, Holly Hope, Tamsin Ford, Stephani Hatch, Matthew Hotopf, Ann John, Evangelos Kontopantelis, Roger Webb, Simon Wessely, Sally McManus, Kathryn M Abel, www.thelancet.com/psychiatry Vol 7 October 2020

3. www.ptsd.va.gov/covid/COVID_effects_ptsd.asp

4. Prevalence of Depression Symptoms in US Adults Before and During the COVID-19 Pandemic Catherine K. Ettman, BA1,2; Salma M. Abdalla, MD, MPH1; Gregory H. Cohen, MPhil, MSW, PhD1,3; et al, JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019686. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19686